Power Day: Volkswagen Group præsenterer teknologikøreplan for batterier og opladning frem mod 2030

  • Én fælles standardcelle og synergier reducerer batteriomkostningerne med op til 50 %
  • Seks gigafabrikker med i alt 240 GWh sikrer dækning af behovet for batterier i en partnerskabsmodel
  • ”Northvolt Ett” i den svenske by Skellefteå udbygges op til 40 GWh
  • I den tyske by Salzgitter etableres den anden gigafabrik med op til 40 GWh
  • Integration af værdiskabelseskæden: Samarbejdet med leverandørerne intensiveres for at kunne genanvende op til 95 % af råstofferne
  • 18.000 lynopladningspunkter: Det europæiske ladenetværk skal udvides og antallet af ladepunkter femdobles i samarbejde med forskellige partnere
  • Energiøkosystem: Energistyring bliver et nyt forretningsområde
  • For at overholde de strategiske økonomiske målsætninger stiles der efter graduerede investeringer med forskellige partnere
  • ”Vores målsætning er at sænke batteriernes omkostninger og kompleksitet og samtidig øge deres rækkevidde og effekt”, siger Thomas Schmall, Volkswagens øverste tekniske chef. ”Det gør endegyldigt den elektriske mobilitet økonomisk overkommelig og til den primære drivlinjeteknologi.”

Volkswagen koncernen har i dag på sin første Power Day præsenteret koncernens teknologikøreplan for områderne batterier og opladning frem mod 2030. Målsætningen med køreplanen er at sænke batteriernes kompleksitet og omkostninger markant for at gøre elbiler attraktive og økonomisk overkommelige for så mange mennesker som muligt. Samtidig vil koncernen sikre dækningen af behovet for battericeller efter 2025. Alene i Europa skal der frem mod slutningen på dette årti opføres seks gigafabrikker med en samlet kapacitet på 240 GWh. Volkswagen går også målrettet efter en verdensomspændende udbygning af det offentlige netværk af lynladere. I Europa har koncernen til det formål indgået et samarbejde med energivirksomhederne BP (Storbritannien), Iberdrola (Spanien) og Enel (Italien).

”Elektrisk mobilitet er blevet vores kerneforretning. Nu integrerer vi systematisk de næste trin i værdiskabelseskæden. Vi sikrer os på langt sigt pole position, når det gælder jagten på de bedste batterier og den bedste kundeoplevelse i tidsalderen for emissionsfri mobilitet”, siger Herbert Diess, CEO i Volkswagen Group. På tværs af mærkerne ligger ansvaret for denne teknologikøreplan hos Volkswagen Group Components under ledelse af Thomas Schmall, som er Volkswagen AG's øverste tekniske chef og CEO for Volkswagen Group Components.

Volkswagen øger celleproduktionen markant i Europa

For at dække det stigende behov for battericeller sætter koncernen fuldt tryk på opbygningen af produktionskapacitet i Europa. ”Frem mod 2030 vil vi i fællesskab med forskellige partnere sætte i alt seks cellefabrikker i drift og dermed garantere forsyningssikkerheden”, forklarer Thomas Schmall. De nye fabrikker skal, når de er fuldt udbygget, producere celler med en samlet energiværdi på 240 GWh pr. år. Dermed bidrager Volkswagen aktivt til at opnå målene i EU's Green Deal. De første to fabrikker opføres i den svenske by Skellefteå og i den tyske by Salzgitter. På grund af den forøgede efterspørgsel har Volkswagen besluttet at revurdere den hidtil planlagte celleproduktion. Produktionen af Volkswagen Premium-celler samles på den svenske gigafabrik ”Northvolt Ett” i Skellefteå i samarbejde med Northvolt. Produktionen af disse celler skal sættes i gang i 2023 og udbygges trinvist op til en kapacitet på 40 GWh pr. år.

Gigafabrikken i Salzgitter, som nu drives af Volkswagen, vil fra 2025 producere standardcellerne til volumensegmentet og udvikle innovationer inden for processer, design og kemi. Også i Salzgitter vil der på længere sigt blive produceret op til 40 GWh pr. år. Med denne nye tilgang opnås der bedre stordriftsfordele, og produktionskompleksiteten reduceres. Begge gigafabrikker skal drives med strøm fra bæredygtige energikilder. Mulige lokationer og samarbejdspartnere til de øvrige fabrikker er i øjeblikket ved at blive undersøgt.

En massiv reducering af omkostningerne med den nye standardcelle fra 2023

Volkswagen sigter mod at gøre store fremskridt inden for batterisystemer med alle deres komponenter inklusive cellerne. ”Vores målsætning er at sænke batteriernes omkostninger og kompleksitet og samtidig øge deres rækkevidde og effekt”, siger Thomas Schmall, som er Volkswagens øverste tekniske chef. ”Det gør endegyldigt den elektriske mobilitet økonomisk overkommelig og til den primære drivlinjeteknologi.” Ud over den planlagte egenproduktion vil der især komme omkostningsfordele fra den nye standardcelle. Den bliver lanceret i 2023 og vil i 2030 blive monteret i op til 80 % af alle koncernens elbiler på tværs af mærkerne. Der opnås yderligere besparelser ved hjælp af en optimering af celletypen, innovative produktionsmetoder samt konsekvent genanvendelse. Dermed vil Volkswagen trinvist reducere omkostningerne til batterier i indstigningssegmentet med op til 50 % og i volumensegmentet med op til 30 %. ”Også når det gælder batterier, vil vi udnytte vores stordriftsfordele til gavn for kunderne. I gennemsnit vil vi dermed sænke omkostningerne til batterisystemer til markant under 100 euro pr. kWh. Det gør endegyldigt den elektriske mobilitet økonomisk overkommelig og til den primære drivlinjeteknologi”, siger Thomas Schmall.

Integration af værdiskabelseskæden

Ud over standardcellerne og den konsekvente opbygning af egenproduktionen omfatter den nye teknologikøreplan fra koncernen også integrationen af flere trin i værdiskabelseskæden inklusive industriel genanvendelse. I samarbejde med udvalgte strategiske partnere vil Volkswagen dermed på langt sigt sikre dækning af behovet for celler til koncernens elektriske offensiv. Ud over omkostningsfordelene forventes der også fremskridt inden for lagringskapacitet og lynopladningsevne. De nye, prismatiske standardceller giver derudover optimale forudsætninger for overgangen til faststofceller – det næste kvantespring inden for batteriteknologi, som Volkswagen forventer fra midten af dette årti. Både når det gælder batterier og opladning, satser koncernen konsekvent på strategiske partnerskaber og en effektiv udnyttelse af midlerne. Koncernen holder fast i sine strategiske økonomiske målsætninger og sigter fortsat efter en investeringsandel i materielle anlæg på ca. 6 % frem mod 2025 samt et årligt nettocashflow på over 10 milliarder euro i kerneforretningen biler.

Udbygning af det globale netværk af lynopladere: partnerskaber med BP, Iberdrola og Enel

Volkswagens batterioffensiv flankeres af den stort anlagte udbygning af netværket af lynopladere. Frem mod 2025 vil koncernen i samarbejde med forskellige partnere sætte ca. 18.000 offentlige opladningspunkter med lynopladere i Europa i drift. Det svarer til en femdobling i forhold til i dag og ca. en tredjedel af det forventede samlede behov på kontinentet i 2025.

Dette vil ske gennem joint venture-selskabet IONITY og en række andre strategiske partnerskaber. Sammen med BP vil Volkswagen opbygge ca. 8.000 ladepunkter med lynopladere over hele Europa. Lynopladerne med en ladeeffekt på 150 kW vil blive opstillet ved i alt 4.000 tankstationer fra BP og ARAL – en stor del af dem i Tyskland og Storbritannien. I Spanien er der i samarbejde med Iberdrola først og fremmest planer om at opbygge et netværk langs hovedfærdselsårerne. I Italien vil Volkswagen samarbejde med Enel for at udbygge netværket af lynopladere både langs motorvejene og i byerne. Frem mod 2025 vil Volkswagen afsætte ca. 400 millioner euro til det samlede program i Europa. Yderligere andele dækkes af eksterne partnere.

Volkswagen udbygger også det offentlige lynopladningsnetværk i USA og Kina. Electrify America har planer om opsætning af ca. 3.500 lynopladningspunkter i Nordamerika frem mod slutningen af året. I Kina har Volkswagen via joint venture-selskabet CAMS planer om i alt 17.000 punkter med lynopladere frem mod 2025.

Volkswagen gør elbilen til en del af energiforsyningen

Volkswagen vil fremover integrere elbilen i private, erhvervsmæssige og offentlige energiforsyningssystemer. Vedvarende strøm fra solcelleanlægget kan således lagres i bilen og efter behov sendes tilbage til elnettet. Det gør ikke bare kunderne mere uafhængige af det offentlige elnet, men sparer også omkostninger og CO2. Modeller baseret på Volkswagens egen elektriske platform MEB vil understøtte denne teknologi fra 2022. Volkswagen vil derudover tilbyde en samlet pakke med alle moduler og digitale tjenester – lige fra en dobbeltrettet wallbox til energistyringen. Teknologien skal desuden snart lanceres i større målestok – fx i boligblokke, virksomheder eller i det generelle elnet.

Du kan se Volkswagen Power Day! pressemøde på: https://www.youtube.com/watch?v=vdnRfNwj1Fg

Der findes mere pressemateriale omkring Power Day 2021 på: www.volkswagen-newsroom.com.


Pressemeddelelsen blev sendt med Mynewsdesk